ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องด้วย ณ ประเทศบังคลาเทศเคยเป็นแดนพุทธภูมิมาเก่าก่อน แต่ได้ขาดการสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาจากรัฐบาลบังคลาเทศ ปัจจุบันจึงมีศาสนาต่างๆ อาทิเช่น มุสลิม ฮินดู คริสต์ เกิดขึ้นมากมาย แต่ศาสนาพุทธยังขาดปูชนียสถาน องค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ชาวพุทธได้สักการะบูชา และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ถาวรตลอดไปในอนาคตกาล

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา สั่งสมบุญกุศลทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน สร้างพระมหาเจดีย์ (PEACE PAGODA ANALAYO) และสถานปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นศาสนสถานของชาวพุทธได้สักการบูชา และปฏิบัติธรรมประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

อานิสงส์อันเกิดจากการร่วมบุญบริจาคทรัพย์สร้างพระมหาเจดีย์ และสถานปฏิบัติธรรมในบังคลาเทศครั้งนี้ จัดเป็นบุญกุศลอันสูงสุดของวัตถุทานในพระพุทธศาสนา ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพร สรรพสิริ สวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผล รุ่งเรืองในพระสัทธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ

ติดต่อทำบุญได้ที่
พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ในนาม พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) คำมั่น เลขที่ 465-0-27572-5


หรือ
 พระสุจิต สุคโต วัดพุทธบูชา
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาทุ่งครุ เลขที่ 756-2-57545-0 ในนาม พระสุจิต     สุคโต
ดูภาพงานก่อสร้าง Click ที่นี้